Publicerad 14 januari 2022

Hur gör ni vid sjukfrånvaro löser ni det i de smågrupperna eller hur löser ni det?

Vi löser vår frånvaro med TTF tillgänglig tid i första hand därav arbete med överanställning i respgrupp/indelning. Ev kan en individ från annan indelning som har en TTF över behöva gå över i annan grupp.