Publicerad 14 januari 2022

Hur gjorde ni för att få med de medarbetare som var trögstartade, för att få dem att vända?

Självklart har vissa kommit längre än andra, och så är det än idag, vi har arbetat med UL och UGL, utveckling av ledare och av grupp och ledare, arbetar med en ökad förståelse för vår verksamhet, våra uppgifter, det har inte på något sätt varit lätt och det är det inte, men ju mer man själv blir berörd desto mer ökar förståelsen, det finns olika verktyg att arbeta med gällande förståelse, jag tror mycket på Susan Wheelan och hennes teorier, vi har ägnat planeringsdagar åt UGL där man inför har gjort en SDI strenght deployment inventory för att få fram vem man själv är, samt GDQ utifrån vart man befinner sig som grupp, detta har upplevts mycket positivt samt ibland tufft. Vi har arbetat bland annat med feedback övningar samt att jag också måste våga ifrågasättas och visa att det är ok att ifrågasätta mig som chef och ledare.