Publicerad 14 januari 2022

HSL insatser, städ gör ni det?

Ja vi utför HSL insatser. Ja vi utför städ än så länge vilket man eventuellt frångår, vilket jag inte ställer mig positiv till då städ när vi arbetar utifrån socialtjänstlagen där vi i vår verksamhet skall stötta människor i behov och där undersköterskan har kompetens att fånga upp behov, samt att vi skall arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Jag försöker även arbeta med en stöd- och larmpatrull som utför vissa HSL-ärenden samt svarar på larm för att minimera stress. Detta gör jag idag lite utav, på grund av pandemin så har vi varit tvungna att ligga nere lite i detta arbetssätt.