Publicerad 14 januari 2022

Har ni i Kalmar ökad grundbemanning?

Jag arbetar med överanställning i samband med flexibilitet. Vi har kommit olika långt på olika enheter men ja vi försöker arbeta med ökad grundbemanning (överanställning).