Publicerad 14 januari 2022

Fick ni extra tid till arbeta fram i hela processen?

Nej, vi har inte fått extra tid för det här, vi har gjort det på arbetsplatsträffar, planeringsdagar och i det dagliga.