Publicerad 14 januari 2022

Vad önskar du nu att du hade vetat i starten?

Jag tror att jag åtminstone delvis svarade på denna fråga när jag föredrog på Heltidskonferensen och jag kan absolut vara självkritisk i många aspekter. Jag skulle varit mer envis att få med Kommunal framför allt redan dag ett, jag skulle ha börjat med en mer strategisk approach och göra en egen nulägesanalys. Istället kastade jag mig ut på arbetsplatserna, dock upplevdes detta positivt av de flesta.

Tips på vägen

  • Sätt ramen partsgemensamt, fack och arbetsgivare, exempelvis ramen för scheman och delmål som kräver aktivt deltagande från båda parter
  • Följ upp arbetet ofta till en början, justera det som inte fungerar
  • Få med politiken på banan, bjud in er till de forum som finns och berätta om hur komplext arbetet är och samtidigt vad som behövs göras från deras håll
  • Var ödmjuk och respektera att förändring tar tid och ska få göra det. Hellre att det tar lång tid och blir rätt och hållbart än att det går fort och blir fel.