Publicerad 14 januari 2022

Hur många nattare gör 100% nu?

Jag har två, av nio, som valt att arbeta 100% natt. En av dessa är för närvarande föräldraledig.