Publicerad 14 januari 2022

Hur är personaltätheten/grundbemanningen på säbo?

I Trosa har vi beräkning på personaltäthet utifrån biståndsbedömd insats och behov så det varierar ganska mycket. I snitt ligger vi ungefär på 0,60 på somatisk avdelning. Demens har alltid 0,69. Det vi arbetar aktivt med på Häradsgården är att följa personalbemanningen efter behovet så det kan variera på samma sätt som i Hemtjänsten. Vi ”0-vikar” aldrig utan vi ligger på den bemanning vi behöver, varken mer eller mindre. Är det en personal som till exempel är sjuk måste den personen ersättas med annan personal. Min utgångspunkt är att om det finns utrymme för att 0-vika ligger inte bemanningen på den nivå som krävs, då ligger grundbemanningen för högt.