Publicerad: 13 november 2020

Metoder och verktyg för chefer och ledning inom vård och omsorg

SKR, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och tagit fram utbildningar och material som stöd för chefer vid utvecklingsarbete.

För att lyckas med utveckling krävs ett engagerat ledarskap som har patienterna eller brukarna i fokus och ständigt arbeta med förbättringar.

SKR chefsprogram

SKR erbjuder medlemmarna expertkunskap, intressebevakning och stöd inom chefs- och ledarskapsområdet.

Chefs-och ledarskapsprogram SKR

Checklista för implementering inom folkhälsa

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en checklista som kan användas som stöd för det praktiska arbetet med implementering.

Checklista för implementering, Folkhälsomyndigheten

Digital verksamhetsutveckling i vården

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa. För att nå dit behöver alla inom vården arbeta mot målet, både lokalt, regionalt och nationellt. Socialstyrelsens webbplats om digital verksamhetsutveckling i vården är tänkt att inspirera och ge verkliga exempel från sjukvården.

Digital verksamhetsutveckling i vården

Stöd, uppföljning och analys

Resultat från mätningar kan behöva analyseras innan man startar ett förbättringsarbete. Inom området Öppna jämförelser folkhälsa finns en modell för analys och uppföljning som med fördel kan användas inom andra områden också.

Uppföljning och analys 

Stöd att mäta din organisations beredskap för förändring

Med Socialstyrelsens enkät Beredskap för förändring (BFF), kan du mäta förändringsberedskap i olika delar av en organisationen.

Att mäta beredskap för förändring Socialstyrelsen

Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens kurs riktar sig till dig som arbetar som chef eller utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg och som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem. Stödet visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i ledningssystemet.

Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!