Publicerad: 16 januari 2020

Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Verksamheter som levererar välfärdstjänster behöver ständigt utvecklas för att klara den framtida välfärden. För att bibehålla och förbättra kvalitet krävs det att vi arbetar klokare, effektivare och har välfungerande samarbeten mellan regioner, kommuner och invånare.

Svensk socialtjänst och hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar för att klara den framtida välfärden. Det kan till exempel handla om omställning till nära vård, förändringar i demografin, kompetensförsörjning. Målet för kommuner och regioner är att erbjuda en säker, jämlik, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv vård och omsorg där invånarnas behov är utgångspunkten.

De här sidorna vänder sig till alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill ha stöd i arbetet med att utveckla verksamheten. Här samlas allt från resultat av mätningar till metoder och verktyg att använda i sitt utvecklingsarbete.

Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder utbildningar och konferenser men hänvisar också till andra webbplatser med användbara metoder och verktyg.

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!