Publicerad: 25 februari 2020

Stöd för arbetet med multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

En beskrivning kring vilka uppgifter och kompetenser som är eftersträvansvärda när verksamheter i primärvård och slutenvård genomför utredningar och arbetar med multimodal rehabilitering för
patienter med långvarig diffus smärta.

Regioner har länge efterfrågat hjälp och stöd i hur de ska planera arbetet i MMR-teamen. SKR har sammanställ rapporten ”Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta – kompetenser och uppgifter” som kan läsas som ett komplement till de indikationer som finns. Den är tänkt att vara ett stöd för arbetet med MMR 1 och 2 och som bygger på aktuell forskning.

Regioner och verksamheter som vill utveckla sitt arbete bör utgå från de indikatorer som finns för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. SKR:s PM kan sedan användas som ett komplement.

Rapporten Nationellt uppdrag Smärta från 2016 är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Den visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta. Rapporten har tagits fram av en expertgrupp och utgör ett underlag för behovet av nationell samordning för området långvarig icke cancerrelaterade smärta hos vuxna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!