Publicerad: 24 februari 2020

Utvärderingar av rehabiliteringsgarantin

Utvärderingar och resultat för de senaste åren med regionernas arbete inom rehabiliteringsgarantin.

Sveriges Kommuner och Regioner

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta (2018)

SKR:s rapport redovisar resultatet av överenskommelsens villkor 3, Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, för 2018 på riksnivå respektive regionnivå. Sammanfattningsvis ökade antalet genomförda behandlingar vid psykisk ohälsa och långvarig smärta under 2018 jämfört med 2017. Den största ökningen skedde för behandling vid psykisk ohälsa, medan antalet behandlingar vid långvarig smärta ökade marginellt.

Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta 2017

SKL:s rapport beskriver resultat av landsting och regioners rapporterade behandlingar av kognitiv beteendeterapi (KBT) vid vissa psykiska diagnoser samt multimodal rehabilitering (MMR) vid långvariga smärttillstånd i nacke, axlar eller rygg. Även förändringar av de olika behandlingarna sett över tid från 2009 fram till 2017 rapporteras, med undantag för vissa år. För 2017 har landsting och regioner också kunnat få ersättning av staten för internetbaserad KBT och för att kontakt tagits med patientens arbetsgivare

Rapport resultat rehabiliteringsgarantin 2014 (PDF, nytt fönster)

SKL:s rapport för 2014 beskriver utvecklingen av behandlingarna multimodal rehabilitering och kognitiv beteendeterapi i hälso- och sjukvården under årens lopp. Vad landstingen gör för att förbättra tillgången på behandlingar och hur de stödjer återgång i arbete för kvinnor och män som får ta del av insatserna.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) fick 2015 i uppdrag att följa upp tillämpningen av arbetsplatsnära insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Kartläggning av förutsättningar för arbetsplatsnära insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin (PDF, nytt fönster)

Karolinska Institutet fick 2012 i uppdrag att undersöka vad som kännetecknar framgångsrik rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Processutvärdering av multimodala team inom ramen för rehabiliteringsgarantin (PDF, nytt fönster)

Karolinska Institutet fick 2011 uppdrag att utvärdera rehabiliteringsgarantins effekter på sjukfrånvaro och hälsa.

Nationell utvärdering av rehabiliteringsgarantins effekter på sjukfrånvaro och hälsa (PDF, nytt fönster)

Processutvärdering av implementeringen av den nationella rehabiliteringsgarantin (PDF, nytt fönster)

Riksrevisionen

Riksrevisionen har genomfört en granskning av rehabiliteringsgarantin under 2015. Granskningen omfattar överenskommelserna från 2008 fram till 2015.

Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner (PDF, nytt fönster)

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har haft ett regeringsuppdrag att utvärdera rehabiliteringsgarantin. 2012 gjordes en första utvärdering som avsåg patienter som fått KBT- och MMR-behandling inom ramen för garantin. 2014 kom den andra utvärderingen som avsåg behandlade under 2012. I den rapporten följdes även behandlade under 2010 och 2011 upp under en längre period, i två i stället för ett år. 

Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro, ISF 2014 (PDF, nytt fönster)

Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro, ISF 2012 (PDF, nytt fönster)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Bägge rapporterna som presenteras ovan är gjorda i samarbete mellan Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Nedan finns IFAUs motsvarande rapporter.

Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro, IFAU 2014 (PDF, nytt fönster)

Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro, IFAU 2012 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!