Publicerad: 28 maj 2020

Utbildning för rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer

Förlag till kursupplägg av utbildning för rehabiliteringskoordinator (1 dag) och verksamhetschef (0,5 dag), exklusive självstudier.

Utbildningen bör ordnas centralt inom regionen och samtliga rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer (eller annan ansvarig chef för sjukskrivningsarbetet) bör bjudas in. Utbildningen kan genomföras under en dag, där verksamhetscheferna deltar halva dagen och rehabiliteringskoordinatorerna hela dagen.

Kursupplägg

Introduktion, självstudier inför utbildningsdag

Rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer går igenom introduktionen och sina respektive kapitel i SKR:s webbutbildning "Rehabiliteringskoordinering" inför utbildningen.

 • Verksamhetschefer: kapitel 1 och 5.
 • Rehabiliteringskoordinatorer: kapitel 1-4.

Det är en fördel om verksamhetschef och rehabiliteringskoordinator går igenom kapitel 5 tillsammans. Samla in frågeställningar som bör tas upp vid den gemensamma utbildningsdagen.

SKR:s webbutbildning Rehabiliteringskoordinering

Gemensam utbildning för verksamhetschefer och rehabiliteringskoordinatorer (0,5 dag)

 • Inled med att visa filmen om Verksamhetschefens perspektiv.
 • Utgå från checklistan i kapitel 2 i boken "Att leda funktion för koordinering". Diskutera var och en av de olika punkterna, till exempel i korta ”bikupor”, för att identifiera problem och lösningar.
 • Bra om en erfaren chef kan medverka och berätta om verksamhetens praktiska arbete med koordinering.
 • Rehabiliteringskoordinatorn och verksamhetschefen identifierar tillsammans förbättringsområden för egna vårdenheten, till exempel med stöd av självskattning, samt tar fram en plan för att genomföra dessa.

En digital presentation finns att använda som stöd i denna utbildning. Välj de bilder som är aktuella för er utbildning och målgrupp.

Att leda funktion för koordinering

Utbildning för rehabiliteringskoordinatorer (0,5 dag)

 • Inled med att visa någon av filmerna om rehabiliteringskoordinering (utifrån regionens behov).
 • Utgå från kapitel 2 i "Metodbok för koordinering”. Viktiga områden att belysa är behovet av att dokumentera sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan, samverkan med arbetsgivare eller Arbetsförmedling och Försäkringskassan, identifiering av koordineringsbehov, kartläggningssamtalet och hur man kan arbeta för att få med sig hela vårdenheten i arbetet med sjukskrivningar.
 • Bra om en erfaren rehabiliteringskoordinator kan medverka och berätta om sitt arbete med koordinering.

En digital presentation finns att använda som stöd i denna utbildning. Välj de bilder som är aktuella för er utbildning och målgrupp.

Metodbok för koordinering

Uppföljning

Uppföljning av utvecklingsområden och enheternas behov av stöd som framkommer vid utbildningen kan exempelvis ske i nätverk för rehabiliteringskoordinatorer respektive verksamhetschefer, eller vid dialogmöten med enheten. Behov bör lämnas över till regionens processledare för övergripande förbättringsarbete.

Informationsansvarig

 • Ann-Britt Ekvall
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!