Publicerad: 28 maj 2020

Introduktionsutbildning för rehabiliteringskoordinatorer

Förslag till kursupplägg av introduktionsutbildning för nya eller blivande rehabiliteringskoordinatorer (1-2 dagar), exklusive självstudier.

Utbildningen bör ordnas centralt inom regionen och samtliga rehabiliteringskoordinatorer bör bjudas in. Kursupplägget kan även användas för erfarna rehabiliteringskoordinatorer som inte genomgått SKR:s webbutbildning Rehabiliteringskoordinering.

Kursupplägg

Introduktion, självstudier inför utbildningsdag 1

Rehabiliteringskoordinatorn går på egen hand igenom kapitel 1 och 2 i SKR:s webbutbildning "Rehabiliteringskoordinering" inför första utbildningstillfället. Samla in frågeställningar som bör tas upp under utbildningsdagen.

SKR:s webbutbildning Rehabiliteringskoordinering

Utbildningstillfälle 1 (0,5-1 dag beroende på behov)

  • Inled med att visa någon av filmerna om rehabiliteringskoordinering (utifrån regionens behov).
  • Utgå från kapitel 2 i "Metodbok för koordinering”. Viktiga områden att belysa är de frågor som de nya rehabiliteringskoordinatorerna har lämnat in.
  • Bra om en erfaren rehabiliteringskoordinator kan medverka och berätta om sitt arbete med koordinering.

Metodbok för koordinering

Fortsatta självstudier inför utbildningstillfälle 2

Rehabiliteringskoordinatorerna går på egen hand igenom webbutbildningens kapitel 3 och 4 inför det andra utbildningstillfället. Samla in frågeställningar som bör tas upp under utbildningsdagen.

Utbildningstillfälle 2 (0,5-1 dag beroende på behov)

  • Inled med att visa någon av filmerna om rehabiliteringskoordinering (utifrån regionens behov).
  • Utgå även denna gång från kapitel 2 i "Metodbok för koordinering”. Viktiga områden att belysa är de frågor som de nya rehabiliteringskoordinatorerna har lämnat in.
  • Bra om en erfaren rehabiliteringskoordinator kan medverka och berätta om sitt arbete med koordinering.

Uppföljning

Uppföljning av utvecklingsområden och enheternas behov av stöd som framkommer vid utbildningen kan exempelvis ske i nätverk för rehabiliteringskoordinatorer respektive verksamhetschefer, eller vid dialogmöten med enheten. Behov bör lämnas över till regionens processledare för övergripande förbättringsarbete.

Informationsansvarig

  • Ann-Britt Ekvall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!