Publicerad: 27 januari 2020

Filmer: Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

SKR har tagit fram sju filmer om att arbeta som rehabiliteringskoordinator. Filmerna kan användas som inspiration och introduktion till den nya funktionen. Filmerna beskriver vad en rehabiliteringskoordinator arbetar med och hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Film: Introduktion till funktion för koordinering

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.


Film: Individuellt stöd till patienten

Filmen handlar om rehabiliteringskoordinatorns roll som individuellt stöd till patienten. Du får se hur ett kartläggningssamtal kan gå till. Rehabiliteringskoordinatorer inom primärvård och sjukhus berättar om vikten av ett stödjande förhållningssätt till patienterna och att anpassa stödet efter patientens behov.


Film: Intern samverkan och samordning

Filmen visar rehabiliteringskoordinatorns roll i den interna samverkan och samordningen. Du får lära dig mer om hur rehabiliteringskoordinatorn på olika sätt kan stötta den interna verksamheten och vårdpersonalen. Du får höra hur rehabiliteringskoordinatorer arbetar med intern samverkan på olika vårdenheter, bland annat vid rehabteammöte och tillsammans med läkare.


Film: Extern samverkan

Den här filmen tar upp rehabiliteringskoordinatorns roll i den externa samverkan, med fokus på samverkan med arbetsgivare. Du får bland annat se hur rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell samverkar med patienten, patientens arbetsgivare och håller ett trepartsmöte.


Film: Verksamhetschefens perspektiv

Filmen handlar om rehabiliteringskoordinering ur verksamhetschefens perspektiv, vilket uppdrag verksamhetschefen har inom funktion för koordinering och olika chefer ger exempel på hur de genomför uppdraget. Chefer och rehabiliteringskoordinatorer berättar om hur deras samarbete går till.


Rehabiliteringskoordinatorer finns både på kliniker och i primärvården. Uppdraget är detsamma, men koordineringen på klinik skiljer sig delvis från koordineringen i primärvården. I filmen berättar rehabiliteringskoordinatorer från klinik om hur de arbetar med patienter som ibland har långa vårdtider, och om att koordinering på klinik ofta kräver mer specialisering inom klinikens område.

Film: Samarbete - ger mer tid till patienten

Filmen visar hur samarbetet kring sjukskrivning och rehabilitering kan se ut på en vårdenhet. Rehabiliteringskoordinatorer och läkare från vårdcentraler i Karlskoga och Uppsala berättar om hur de arbetar i team för att patienten ska få en effektivare rehabilitering.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare
  • Ann-Britt Ekvall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!