Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

9. Varför kallas det koordineringsinsatser och inte rehabiliteringsinsatser?

Regeringen anser att termen rehabilitering skulle kunna bli missvisande och antyda att insatserna ska ges i ett senare skede av sjukskrivningen, när övrig vård och behandling är avslutad, eller begränsas till en uppgift inom en regions särskilda rehabiliteringsverksamhet. Eftersom det inte är avsikten väljer regeringen att kalla regionens nya obligatoriska uppdrag för koordineringsinsatser.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!