Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

6. Varför bör inte andra aktörers ansvar för insatser till sjukskrivna ändras?

Andra aktörers ansvar är till exempel arbetsgivarens ansvar för anpassning av arbetsmiljön, kommunens ansvar för socialt och ekonomiskt stöd eller Arbetsförmedlingens ansvar för arbetslivsinriktade insatser. Försäkringskassan ansvarar bland annat för att se till att den försäkrades behov av arbetslivsinriktad rehabilitering snarast klarläggs och att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabiliteringsprocess vidtas. Försäkringskassan har även samordningsansvaret för berörda aktörers insatser för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Att utföra koordineringsinsatser innebär att samarbeta med aktörer både inom och utanför hälso- och sjukvården, men inte att samordna insatserna utanför hälso- och sjukvården. Regeringen understryker att de koordineringsinsatser som regionerna är skyldiga att erbjuda patienterna ska avgränsas till hälso- och sjukvårdens ansvar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, det vill säga att koordinera insatser för vård och behandling.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!