Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

4. Vem avgör vilka sjukskrivna patienter som har behov av koordineringsinsatser?

Regionerna avgör vilka patienter som ska erbjudas koordineringsinsatser. Det avgörande är inte vilken diagnos patienten har eller inom var i hälso- och sjukvården patienten vårdas, utan vilka möjligheter patienten bedöms ha till att återgå till eller inträda i arbetslivet och hur möjligheterna kan påverkas av ett individuellt stöd. Behovet måste bedömas i det enskilda fallet med utgångspunkt av hälso- och sjukvårdens erfarenheter och utvärderingar av för vilka patienter särskilda stödinsatser har positiv effekt.

Bedömningen görs oftast av rehabiliteringskoordinator i samarbete med sjukskrivande läkare. Forskning pågår för att ta reda på vilka patienter som har bäst nytta av koordineringsinsatser, vars innehåll också har betydelse för utfallet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!