Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

3. Är hälso- och sjukvården skyldig att erbjuda koordineringsinsatser i förebyggande syfte?

Nej, det ingår inte i lagen. Det är sannolikt svårt att i ett tidigt stadium av en sjukdom, och före en sjukskrivning, bedöma om en patient kan ha behov och nytta av ett särskilt stöd. För att resurserna ska kunna användas effektivt bör insatserna därför erbjudas i ett skede där man bedömer att insatserna är meningsfulla. Insatserna blir dock sannolikt mer effektiva i ett tidigt, men också lämpligt skede.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa, därför skulle koordineringen kunna vara förebyggande. Varje region avgör om förebyggande koordinering ska ingå i koordineringsuppdraget.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!