Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

1. Varför har det införts en lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter?

Den nya lagen har tillkommit då regeringen bedömt att det kommer att finnas ett kontinuerligt behov av individuellt stöd i sjukskrivningsprocessen för vissa patienter, för att främja deras arbetsförmåga och deltagande i arbetslivet. Syftet är att ge stöd till och samordna insatser för patienten och att samverka med externa aktörer för att främja patientens återgång till, eller inträde i, arbetslivet. Lagen säkerställer att ett sådant stöd ges i alla regioner.

Regeringen framhåller att många sjukskrivna patienter, utöver medicinsk vård och behandling, behöver stöd och vägledning genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen inom hälso- och sjukvården. Det har visat sig att rehabiliteringskoordinatorer inom vården kan tillgodose det behovet.

Däremot ingår det inte i regionernas obligatoriska uppgifter att ge stöd och samordna insatser till individen för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet, eller att i det syftet samverka med externa aktörer. Regeringens förslag blev därför att det ska vara obligatoriskt för alla regioner att erbjuda koordineringsinsatser inom befintliga samordningsstrukturer inom hälso- och sjukvården, om det bedöms lämpligt.

Koordineringsinsatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och regionen avgör själv hur arbetet ska utföras.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!