Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

18. Vad innebär uppdraget att ge patienten personligt stöd?

Det innebär att stödja de patienter som är sjukskrivna, utifrån patientens önskemål och förutsättningar. Insatser som avses är till exempel:

  • Samtalsstöd och andra insatser för att motivera den sjukskrivna patienten att vara delaktig i den vård som krävs för att få eller återfå arbetsförmåga.
  • Att underlätta för patienten att hitta lösningar och på egen hand klara att genomföra vårdinsatser så att han eller hon inte drabbas av en längre sjukskrivning än nödvändigt.
  • Det bör även innebära att den sjukskrivna patienten får en kontaktperson att vända sig till om rehabiliteringsplaneringen och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården och om förhållandet till andra aktörers ansvar. Kontaktpersonen ska inte ha rollen som ombud för patienten.

Regionerna har endast ansvar för sådant personligt stöd som krävs för patientens vård och behandling.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!