Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

14. Kan vi använda KVÅ-koden rehabiliteringskoordinering GC001?

Ja. KVÅ-koden kan användas för alla patientkontakter som journalförs inom uppdraget för rehabiliteringskoordinering. KVÅ-koden underlättar när ni vill ta fram statistik om koordineringsinsatser och för att göra jämförelser inom och mellan regionerna, för en fortsatt utveckling av koordineringsinsatserna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!