Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

12. Hur säkras kompetensen när koordineringen inte ska utföras av en särskild profession?

SKR har tagit fram en vägledning med kompetensmål för rehabiliteringskoordinatorer. Vägledningen, som kommer att uppdateras under 2020, kan användas som stöd för att säkra att de som utför koordineringsinsatserna har rätt kompetens. I vägledningen anges att en lämplig bakgrund för arbete inom funktionen är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, socionom eller rehabiliteringsvetare.

SKR:s vägledningar Kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!