Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

11. Krävs det särskild kompetens och utbildning för att få arbeta som rehabiliteringskoordinator? 

Kompetenskraven för att få utföra koordineringsinsatser är inte reglerade i lag.

Som huvudregel regleras inte vilka yrkesgrupper som ska utföra vilka uppgifter inom hälso- och sjukvården. Av 5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen framgår dock att det där hälso- och sjukvård bedrivs ska den personal som behövs finnas, för att kunna ge god vård. Det blir därmed en fråga för regionerna att säkerställa rätt kompetens.

Vanliga utbildningar och yrkesbakgrunder är idag arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom eller sjuksköterska.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!