Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

10. Hur ska koordineringsinsatserna erbjudas? 

Insatserna ska kunna organiseras och erbjudas inom befintliga samordningsstrukturer i hälso- och sjukvårdens verksamheter, där det bedöms lämpligt, och regionen avgör vad koordineringsuppdraget ska innehålla.

Koordineringsinsatserna kan genomföras av eller tillsammans med en vårdsamordnare eller en fast vårdkontakt som utsetts enligt patientlagen, eller av någon annan hälso- och sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!