Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

Vilken ersättning får landstingen för kostnader för central administration?

Enligt förordningen kan Stockholm, Västra Götaland och Skåne få högst en (1) miljon kronor och övriga regioner högst 750 000 kronor för att utföra utredningarna. Regionerna ska styrka sina faktiska kostnader och i Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2019:1 beskrivs hur detta ska gå till.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!