Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

Varför ska Försäkringskassan ge ut föreskrifter inom försäkringsmedicinska utredningar och vad innebär dessa?

Föreskrifter bygger på lag och förordning, men är mera detaljerade. Försäkringskassan har bemyndigande att ge ut föreskrifter efter att Socialstyrelsen och regionerna har fått tillfälle att yttra sig.

Bemyndigandet ska ytterligare relegera förordningen när det gäller:

  • Metoder som ska användas vid utförande av försäkringsmedicinska utredningar.
  • Krav på personalens kompetens i fråga om de metoder som ska användas.
  • Skriftliga utlåtanden, dess innehåll och utformning.
  • Regionens redovisning av kostnader i samband med försäkringsmedicinska utredningar.
  • Uteblivande, sent återbud och ersättning och ersättning för resor vid utbildning.
  • Rutiner för utbetalning av ersättning till regionerna.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!