Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

Varför finns det både en förordning och en lag om försäkringsmedicinska utredningar?

Regeringen har möjlighet att tydliggöra delar av lag om försäkringsmedicinska utredningar i en förordning. I förordning om försäkringsmedicinska utredningar SFS 2018 :1633 ger regeringen också Försäkringskassan rätt att ge ut föreskrifter.

Försäkringskassans föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar FKFS2019:1, som trädde i kraft den 1 november 2019, kommer under 2020 att revideras och kompletteras.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!