Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

Vad ska utlåtandet innehålla?

Utlåtandet från utföraren ska innehålla information och uppgifter om den försäkrade som ska utgöra ett underlag för bedömning av rätt till ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken. Om något väsentligt saknas i det skriftliga utlåtandet från utförande enhet ska utlåtandet kompletteras på Försäkringskassans begäran.

Försäkringskassan har fått bemyndigande att i föreskrifter meddela om utlåtandets innehåll och utformning. I föreskrifterna FKFS 2019:1 finns dock inga sådana uppgifter beskrivna, men är planerade att komma i föreskrifter våren 2020.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!