Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

Vad innebär rikstäckande kostnadsundersökningar?

Socialdepartementet har under 2019 gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka vilka de faktiska kostnaderna är för att genomföra AFU. Det kan innebära att de maximala ersättningsbeloppen kan komma att justeras.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!