Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

När ska det skriftliga utlåtandet komma in till Försäkringskassan?

Utredande enhet ansvarar för att det skriftliga utlåtandet inkommer till Försäkringskassan senast fem veckor efter att utföraren mottagit underlaget. Om Försäkringskassan har godkänt en utvidgad utredning får Försäkringskassan förlänga tiden med ytterligare högst fyra veckor. Utredningstiden blir därför fem veckor vid utredning av läkare respektive maximalt nio veckor vid utvidgad AFU.

Om utförande enhet behöver mer tid utöver dessa fem respektive nio veckor ska den regionala FMU-samordnaren kontaktas. Försäkringskassan kan då på regionernas begäran bevilja anstånd för att utöka tidsramen.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!