Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

Hur länge ska ett försäkringsmedicinskt utlåtande och journalhandlingar upprättade i samband med den försäkringsmedicinska utredningen sparas?

Det försäkringsmedicinska utlåtandet och andra tillhörande handlingar, till exempel journalhandlingar upprättade i samband med den försäkringsmedicinska utredningen, ska sparas i minst tio år från det att de upprättas, dvs. när de har justerats eller på annat sätt färdigställts.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!