Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

Har försäkrade en rätt att ta del av sitt försäkringsmedicinska utlåtande hos en region eller en annan vårdgivare?

Ja. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om sig själv som finns hos en myndighet. Normalt hindrar inte sekretess att lämna ut handlingar när en försäkrad begär att få ut uppgifter om sig själv, till exempel journaluppgifter eller ett försäkringsmedicinskt utlåtande. Inom hälso- och sjukvården kan dock en offentlig vårdgivare neka att lämna ut sådana uppgifter till en försäkrad om det är till men för den fortsatta vården och behandlingen av denne.

En privat vårdgivare ska så snart som möjligt lämna ut ett försäkringsmedicinskt utlåtande efter att den försäkrade eller en närstående till denne begärt det. Om den privata vårdgivaren anser att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut ska vårdgivaren, med eget yttrande, överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!