Publicerad: 12 november 2019

Fråga och svar

Får den försäkrade spärra sina försäkringsmedicinska utlåtanden?

Ja. Det behövs dock inte eftersom försäkringsmedicinska utlåtanden och andra tillhörande handlingar inte får göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare.

Försäkringsmedicinska utlåtanden och andra tillhörande handlingar hos en vårdgivare får inte heller göras tillgängliga för andra vårdgivare i ett system för en sammanhållen journalföring.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!