Publicerad: 18 februari 2020

Ledning och styrning av sjukskrivningar

Sjukskrivning ska vara en medveten och integrerad del av vård och behandling för både kvinnor och män, med samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som sjukvården i övrigt har.

Det innebär att sjukskrivning ska uppfylla kravet på god vård och omfattas av bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet. Socialstyrelsen har i sin verksamhetstillsyn konstaterat att sjukskrivningsprocessen ofta faller utanför det systematiska kvalitetsarbetet. 

Enligt studier av Karolinska Institutet uppger många läkare att de saknar stöd hos närmaste chef i arbetet med sjukskrivningsfrågor.

Rapport om ledning och styrning

SKL genomförde hösten 2017 en analys av landstingens centrala ledning och styrning av det försäkringsmedicinska området. I rapporten presenteras resultat, slutsatser och utvecklingsförslag baserade på intervjuer med landstingen.

Rapporten är avsett att användas som ett internt diskussionsunderlag för regionens arbete med ledning och styrning av det försäkringsmedicinska uppdraget. Syftet är att bidra till en central ledningsstruktur som är långsiktigt hållbar och god kvalitet i hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicinska frågeställningar.

Det försäkringsmedicinska uppdraget - central ledning och styrning i landsting och regioner, SKL rapport 2018 (PDF, nytt fönster)

Handbok om leda och styra

Ledning och styrning handbok sjukskrivningar

Handboken har som syfte att ge regioner stöd för att utveckla ett ledningssystem på regionnivå som omfattar sjukskrivningsprocessen, samt hur man kan arbeta systematiskt och kvalitetssäkert med frågorna på verksamhetsnivå.

Handboken beskriver hur God vård och föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete kan omsättas inom området sjukskrivningar och ger även exempel från befintliga ledningssystem för sjukskrivningsprocessen. Fyra landsting beskriver hur man har gått till väga och ger en del tips på vägen.

Handbok Bättre sjukskrivningar, om ledningssystem i hälso- och sjukvården, 2010

Socialstyrelsen

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Handbok för utveckling av indikatorer för god vård och omsorg, 2017

Karolinska Institutet

Samtliga filer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning, 2017

Läkares arbete med sjukskrivning, 2013

Ledning och styrning av patienters sjukskrivning, 2013

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!