Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Mottagare: Arbetsgivare

Gäller från: Intyget finns tillgängligt från och med 3 december 2019.

Syfte

Läkarintyget för sjuklöneperioden har flera viktiga syften:

  • Det styrker individens rätt till sjuklön och är ett beslutsunderlag för arbetsgivaren vid bedömning av om arbetstagaren har rätt till sjuklön under sjuklöneperioden, dag 1-14.
  • Det styrker individens rätt att vara frånvarande från arbetet, samt vilka arbetsuppgifter hen inte bör utföra.
  • Det ger arbetsgivaren vägledning till om det går att anpassa arbetsuppgifter för att göra det möjligt för individen att utföra visst arbete. Informationen kan även ha betydelse för arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet.

Individens och arbetsgivarens behov av information i läkarintyget är inget nytt, skälet till att ett nytt intyg tagits fram är att förtydliga detta behov och att erbjuda ett överskådligt intyg med relevant information.

Om intyget

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden ska användas när patienten har en anställning och behöver ett läkarintyg i förhållande till sin arbetsgivare. Intyget används under sjuklöneperioden, de 14 första dagarna i sjukfallet. Om sjukfallet bedöms passera dag 14 används istället Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804) och lämnas till arbetsgivare.

Individen ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget. Det kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren. Individen kan däremot se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se.

Det finns enligt lagstiftning inget formkrav för sjuklöneintyget. Det är SKR:s rekommendation att det nya läkarintyget används eftersom det innehåller information som individen och arbetsgivaren behöver tidigt i sjukfallet. Om intyget används ökar chansen för återgång i arbete och för en god kommunikation och samverkan mellan arbetsgivare, individen och vårdgivare.

Läkarintyget kan enligt lag endast utfärdas av läkare eller tandläkare.

Här finns intyget

Intyget finns tillgängligt i intygsapplikationen Webcert. Regionerna inför intyget successivt under 2019 och 2020.

Intyget finns även att fylla i och ladda ner som PDF från denna sida på skr.se:

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!