Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare (AG 7804)

Mottagare: Arbetsgivare

Gäller från: Intyget finns tillgängligt från och med 3 december 2019.

Syfte

Detta läkarintyg är en arbetsgivaranpassad version av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning och används om sjukfallet överstiger 14 dagar. Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804) ger individen underlag för rätt till frånvaro på grund av sjukdom och underlag för arbetsgivaren att ta ställning till behov av rehabilitering vid fortsatt sjukfrånvaro efter sjuklöneperioden.

Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (FK 7804) används i följande situationer:

  • När patienten har en anställning och behöver ett läkarintyg i förhållande till sin arbetsgivare.
  • När patienten varit frånvarande från arbetet i fler än 14 dagar.
  • När intygsutfärdande läkaren bedömer att patienten behöver vara sjukfrånvarande längre tid än 14 dagar och att sjukfrånvaron därmed kommer att överstiga sjuklöneperioden.
  • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren kan utfärdas för att undvika ett återbesök efter dag 14 och fyller då funktionen som intyg till arbetsgivare både under sjuklöneperioden och efter sjuklöneperioden.

Om intyget

Läkarintyget har tagits fram för att följa nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ställer höga krav på att den personuppgift som inhämtas ska vara relevant för ändamålet och att mer information inte får inhämtas än vad aktören bevisligen har behov av för sin handläggning.

SKR:s bedömning är att det inte är förenligt med GDPR eller Socialstyrelsens intygsföreskrift att hälso- och sjukvården använder ett läkarintyg där mottagaren är Försäkringskassan i de fall individen behöver lämna ett intyg till sin arbetsgivare. Därför har denna anpassade version av Försäkringskassans intyg för sjukpenning tagits fram, som kan användas i förhållande till individens arbetsgivare.

Informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg återanvänds enkelt genom att innehållet överförs till arbetsgivarversionen av läkarintyget i intygsapplikationen Webcert.

Här finns intyget

Intyget finns tillgängligt i intygsapplikationen Webcert. Regionerna inför intyget successivt under 2019 och 2020.

Intyget finns även att fylla i och ladda ner från denna sida på skr.se:

Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!