Publicerad: 15 november 2019

Fråga och svar

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Mottagare: Arbetsförmedlingen

Gäller från 1 januari 2019.

Syfte

Läkarintyget behövs för att styrka programdeltagaren ska kunna behålla sin ersättning efter den sjunde sjukfrånvarodagen. Läkarintyget ska även ge Arbetsförmedlingen underlag för att vid behov kunna anpassa programmet så att deltagaren kan gå kvar trots sjukdom.

I läkarintyget ska läkaren inte göra en arbetsförmågebedömning utan bedöma deltagarens möjligheter att delta i programmet.

Om intyget

Detta är ett nytt läkarintyg då Arbetsförmedlingen tar över Försäkringskassans hantering av läkarintyg för deltagare i program. Läkarintyget har tagits fram på grund av ändrade regler för deltagare i program som innebär att de som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och blir sjuk i mer än sju dagar ska lämna ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att få behålla sin ersättning.

Här finns intyget

Läkarintyget i PDF-format, Arbetsformedlingen.se.

Kommande nyheter

Intyget kommer att digitaliseras under 2019 och blir då tillgängligt i intygsapplikationen Webcert. Det blir då även möjligt att skicka intyget elektroniskt till Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!