Publicerad: 15 november 2019

Fråga och svar

Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande

Mottagare: Arbetsförmedlingen

Gäller från 1 februari 2019.

Syfte

Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande är utformat för att klargöra förutsättningarna för arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd. Bland annat för att kunna:

  • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
  • ligga till grund för eventuell anpassning för deltagare i program eller andra insatser,
  • erbjuda (lämpliga) utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Om intyget

Arbetsförmedlingen har ibland behov av att skicka en förfrågan om ett medicinskt utlåtande till hälso- och sjukvården. Det är en del för att kunna bedöma om en arbetssökande har ohälsa eller funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan och för att personen ska få rätt insats. Utlåtandet ersätter det tidigare läkarutlåtandet som Arbetsförmedlingen brukade efterfråga vid behov.

Arbetsförmedlingen har godkänt att andra legitimerade yrkesgrupper än läkare med relevant kunskap ska kunna utfärda dessa intyg. Det är vårdenheten/vårdgivaren som avgör vilken profession som är bäst lämpad för att besvara Arbetsförmedlingens förfrågan om medicinskt utlåtande.

Här finns intyget

Medicinskt utlåtande som PDF hos Arbetsformedlingen.se.

Övergångsregel

Förfrågningsunderlaget om ett medicinskt utlåtande som skickas till hälso- och sjukvården kommer inledningsvis att ske som manuellt tidigare. Längre fram planeras för en digital beställningstjänst.

Kommande nyheter

Det medicinska utlåtandet kommer att digitaliseras och vara tillgängligt i intygsapplikationen Webcert under 2019.

 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!