Publicerad: 6 oktober 2020

Fråga och svar

När ska läkarintyg under sjuklöneperioden användas?

Patienten är, som huvudregel, skyldig att lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare från och med dag åtta i sjuklöneperioden. I vissa fall kan patienten vara skyldig att lämna intyget tidigare.

Läkarintyget är avsett att användas endast till och med dag 14 i sjukperioden. Om sjukfallet vid en första bedömning bedöms passera dag 14 rekommenderar vi att du istället använder arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg, Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804).

  • Patienten ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget.
  • Läkarintyget kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren.
  • Patienten kan se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se, patienten kan däremot inte ändra något av innehållet i läkarintyget.
  • Upplys gärna patienten om var läkarintyget finns och hänvisa till Mina intyg. Läkarintyget kan även användas tidigare i sjuklöneperioden, ett så kallat förstadagsintyg.

Mina intyg hos 1177.se

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!