Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

Vad kan konsekvensen bli för patienten om intyget är för kortfattat?

Patienten, i sin roll som arbetstagare, riskerar sin rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom om läkarintyget inte ger den information som arbetsgivaren behöver. Det kan då ses som olovlig frånvaro från arbetet och kan, under vissa förutsättningar, få arbetsrättsliga konsekvenser, exempelvis i ett uppsägningsförfarande.

Informationen i läkarintyget har även betydelse för den arbetsplatsinriktade rehabilitering som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att erbjuda individen.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!