Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

Kan jag ändra i informationen som hämtas från Försäkringskassans läkarintyg?

Ja. Tänk dock på vilken information som arbetsgivaren behöver utifrån sitt rehabiliteringsuppdrag, se även fråga 10.

Så mycket som möjligt av informationen från Försäkringskassans läkarintyg bör återanvändas för att arbetsgivarna ska få tillräcklig information för sitt uppdrag och ansvar inom sjukskrivning och rehabilitering. Arbetsgivaren har motsvarande behov av information som Försäkringskassan, dels på grund av arbetsgivarens omfattande rehabiliteringsansvar, dels på grund av att det underlättar samverkan med Försäkringskassan.

Om arbetsgivaren inte erhåller tillräcklig och relevant information kan arbetsgivaren begära av individen att läkarintyget behöver kompletteras.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!