Publicerad: 23 januari 2020

Hälso- och sjukvårdens intyg, projekt

Projektet Hälso- och sjukvårdens intyg ska bidra till en mer effektiv intygsprocess genom att arbeta för en minskning av antalet onödiga medicinska intyg, bättre samordning och ändamålsenliga intyg samt en fortsatt digitalisering.

Hälso- och sjukvården utfärdar årligen mellan fyra till fem miljoner medicinska intyg för olika ändamål och till olika mottagare. Det kan till exempel vara olika intyg vid sjukdom för att få rätt till försäkringar eller för piloter och andra yrkesförare för att få fortsätta sitt arbete.

Att utfärda medicinska intyg kan vara ett omfattande arbete för hälso- och sjukvårdens personal. Det är därför både önskvärt och viktigt att effektivisera processerna och se över vilken medicinsk information som olika aktörer behöver av hälso- och sjukvården för sin handläggning, så att de inte efterfrågar onödig information eller omotiverade intyg. Det är också viktigt att informationen som efterfrågas är korrekt och rättssäker utifrån gällande lagar och regler.

Uppdrag

SKR:s projekt Hälso- och sjukvårdens intyg kartlägger vilka olika intyg som begärs in från hälso- och sjukvården och arbetar för att förbättra och effektivisera förfrågningar av intyg för att minska antalet onödiga förfrågningar.

Under projektet ska ett antal nya intyg tas fram i samarbete med olika aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen, SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik, regioner och kommuner. Projektet tar även fram kunskapsunderlag om juridiska frågeställningar om intyg som ett stöd till regionerna.

Projektet startade 2017.

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!