Publicerad: 2 mars 2017

Mer ledning och styrning av sjukskrivningsfrågor i vården

Sjukskrivningsfrågan ses alltmer som en del av de ordinarie ledningssystemen inom hälso- och sjukvården. Både landstingsdirektörer, närmast underställda chefer och verksamhetschefer anser nu att de har ett eget ansvar för frågan. Detta framgår av en rapport från Karolinska Institutet.

Rapport om ledning och styrning, Karolinska Institutet (PDF, nytt fönster)

- Jag ser en stor förändring mot tidigare. I dag ser många chefer arbetet med sjukskrivningar som en del av vård och behandling och något som ska ledas och styras som allt annat inom sjukvården. Sjukskrivningsmiljarden tycks ha haft stor betydelse för detta, säger Kristina Alexanderson, forskare vid Sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet, som lett studien.

Det är efter intervjuer med 72 chefer på tre olika nivåer inom sjukvården som en tydlig bild av att sjukskrivningsfrågan numera i allt större utsträckning hanteras av chefer inom linjeorganisationen, ofta med stöd från nyckelpersoner utanför. Kristina Alexanderson har jämfört resultatet från en motsvarande baslinjestudie som gjordes 2007 och ser en utveckling: sjukskrivningsfrågan har gått från att vara en ”ickefråga” inom sjukvården till att bli en ”särfråga” och nu är på väg att ses som en ordinarie del av vård och behandling av patienter.

- Allra störst var förändringen på verksamhetschefsnivå där få hade frågan på agendan 2007. Nu finns flera goda exempel kring exempelvis extern samverkan, säger Kristina Alexanderson.

- Det är roligt att se att mycket har hänt inom området på ledningsnivåerna i landstingen. Sen finns det givetvis mer att utveckla också, som vi nu har fått bra underlag kring genom denna rapport, menar Cecilia Unge, ansvarig för Sjukskrivningsmiljarden, SKL.

Mer att göra kring kvalitetssäkring

Rapporten visar att en rad olika samverkansformer har etablerats; framför allt beskrivs samverkan ofta som något positivt av chefer. Samma utveckling verkar ha skett när det gäller kompetensutveckling som nu är ett prioriterat område för chefsstolen.

Det är dock en hel del arbete kvar att göra, särskilt när det gäller kvalitetssäkring, jämställd sjukskrivning, kompetens och administrativa förutsättningar. Jämställdhet anses till exempel vara ett svårt område att leda och styra, mycket beroende på att kunskaper saknas hos cheferna. Kvalitetssäkring i form av uppföljningar förekom nästan inte alls 2007, men är idag något naturligt för sjukskrivningsfrågorna. Dock är det mer ont om återkoppling och analys av arbetet.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!