Publicerad: 16 juni 2015

Koordinatorer i vården – ett effektivt och viktigt stöd

Införandet av koordinatorer inom hälso- och sjukvården för en smidig sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har gett mycket goda effekter visar en ny studie från Sveriges Kommuner och Landsting. Koordinatorn behövs för att stödja patienten att komma tillbaka till arbetslivet.

Rapport hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (PDF, nytt fönster)

Behovet av en koordinerande funk­tion inom hälso- och sjukvården för en smidig rehabiliteringsprocess är tydligt. Enligt de litteraturstudier som har gjort är Sverige först ut att ha funktionen i vården.

Vanligtvis finns funktionen hos arbetsgivare, arbetsförmedling eller motsvarigheten till Försäkringskassan i andra länder. Förutom att vara ett viktigt stöd patienten är koordinatorn viktigt för samordning inom vården och för att samverka med externa aktörer som till exempel Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och arbetsgivare.

Cecilia Alfvén på SKL har initierat studien:

- Koordinatorsrollen är komplex och behövs. Med hjälp av koordinatorn kan patienten få ett bra stöd så att hela rehabiliteringsprocessen blir smidigare och underlättar återgången till arbetet.

Uppföljning av en tidigare utvärdering

Studien följer upp ReKoord-projektets utvärdering från 2012-2013, där koordinatorfunktionen i vården studerades för första gången. Den tidigare utvärderingen visade att patientens sjuk­skrivningsprocess blev effektivare och mer kvalitetssäkrad med koordinatorer, som beskrevs som ”spindeln i nätet”.

- Vi ville följa upp hur arbetet med koordinatorer fungerat i landstingen under året som gått, eftersom regeringen tilldelat medel för att utveckla funktionen. Men vi ville också få fram mer underlag runt själva funktionen koordinering för SKL:s fortsatta arbete, säger Cecilia Alfvén.

Har vetenskapligt stöd

I den nya studien undersöks vilka effekter införandet av koordinatorer gett i hälso- och sjukvården. Även nationell och internationell forskning om funktionen koordinering har analyserats för att se om det finns vetenskapligt stöd. Det finns visst stöd för funktionen men det behöver ske mer studier på hur arbetet är organiserat i Sverige och hälso- och sjukvården.

För att bli en bra koordinator krävs omfattande kunskaper och lämpliga personliga egenskaper. Uppgiften innebär först och främst att ge stöd till individen, men den innebär även att vara kunskaps­stöd till arbetsgivaren och kontaktperson och samarbetspartner till andra reha­biliteringsaktörer omkring individen. Alla delar är nödvändiga för att patienten ska få en framgångsrik rehabilitering och återgång i arbete.

Idag finns koordinatorer i alla landsting och regioner, de flesta är verksamma inom primärvården.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!