Publicerad: 22 januari 2018

Nyhet

Värmland först ut med nya elektroniska intyg

Under 2018 kommer 18 landsting att integrera intygsapplikationen Webcert i sina journalsystem. Webcert gör det enklare att utfärda elektroniska läkarintyg och att kommunicera med Försäkringskassan om en patients sjukskrivning.

Landstinget i Värmland var först ut av alla landsting med att driftsätta den nya versionen av
intygsapplikationen Webcert i sitt journalsystem Cosmic. Sedan den 14 december kan alla vårdenheter i Värmland enkelt utfärda och kommunicera kring elektroniska läkarintyg, samt få intygsinformationen tillgänglig i patientens journal. Ann-Christin Persson har varit projektledare för utvecklingen och införandet i Värmland:

­­– Arbetet har skett i samarbete mellan oss, systemleverantören Cambio och Inera, som står bakom Webcert. Vår roll har varit att ta fram kraven för att kunna integrera både de sex nya intygen och applikationen Webcert i vårt journalsystem. Vi har haft resurser från verksamheten, bland annat en läkare och en vårdadministratör för kravställningen. Det har varit mycket viktigt och de har varit guld värda. Det är ju de i verksamheten som ska sitta
med lösningen sen.

Samarbetet viktigt

Värmland ingår tillsammans med åtta andra landsting i leverantören Cambios kundgrupp för
journalsystemet Cosmic och har varit så kallad målkund för arbetet med att integrera Webcert i journalsystemet. Hela kundgruppen har deltagit i arbetet, men som målkund har Värmland tagit ett större ansvar för krav och drivit utvecklingen.

Allmänläkaren Eric Le Brasseur vid Vårdcentralen Skåre har varit med och tagit fram krav på lösningen. Han är nöjd både med Webcert och de nya läkarintygen.

­­– Vi har fått flera bra saker på köpet med integrationen. Dels är Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB) integrerad i Webcertlösningen och lätt tillgänglig när man skriver intygen.

­­– Den andra fördelen är ärendekommunikationen. Tidigare när Försäkringskassan ställt frågor om ett intyg har de gjort det genom en enkel fråga-svars funktion som saknade avisering och frågorna kom via mejl till en funktionsbrevlåda. Nu får vi istället avisering om olika ärenden direkt från journalsystemet. Jag kan också se vilken patient det gäller och om ärendet innebär en stor eller liten arbetsuppgift.

Bättre intyg

Enligt Eric Le Brasseur har även Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning blivit bättre i
den nya versionen. Bland annat finns mer utrymme för text, och i Värmlands integration visas även information för vilken diagnos, tidsperiod och grad patienten är sjukskriven i patientens journal.

­­– Både Webcertlösningen och de nya intygen ger fördelar. Det var bra att båda sakerna kom samtidigt. Att alla komponenter var nya har gjort det enklare att ta till sig.

Webcert bakgrund

Första versionen av intygsapplikationen Webcert lanserades 2013 och har sedan 2014 använts av åtta landsting för ärendekommunikation med Försäkringskassan kring läkarintyg vid sjukpenning. 2014 kom Region Norrbotten och Region Halland in i arbetet med att kravställa
integrationen mellan vårdsystem och Webcert så att det även skulle bli möjligt att utfärda intyg i Webcert. Sedan 2015 använder tio landsting den äldre versionen av Webcert.

Medicinska underlag blir elektroniska

Fakta

Införande av nya intyg och intygsapplikationen Webcert i landstingen:

  • I nya Webcert går det idag att utfärda sex nya elektroniska intyg, fyra till Försäkringskassan och två till Transportstyrelsen, och fler intyg är på gång.
  • 18 av 21 landsting har beslutat att integrera Webcert i sina journalsystem, övriga har valt en egen lösning för att skriva intyg.
  • Landstinget i Värmland och kundgruppen för Cosmic var först ut med nya Webcert och nya elektroniska intyg, i december 2017
  • Tio landsting testar och driftsätter under våren 2018, övriga driftsätter under hösten 2018.
  • Webcert har utvecklats av och förvaltas av Inera AB.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!