Publicerad: 20 december 2018

Nyhet

Välbesökt konferens om återgång i arbete vid sjukskrivning

Den 13 november hölls konferensen ”Återgång i arbete vid sjukskrivning - vad vi vet och vad vi gör inom sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin”.

Med stöd i tio punktsatser lyfte Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet, fram på vilket sätt arbete är bra för hälsan och hur motivation och en bra arbetsmiljö påverkar sjukfrånvaron. Hon tryckte också på att vikten av att ta vara på seniorernas erfarenheter, förebygga skadlig stress och snabbt kontakta arbetsgivaren vid rehabilitering. Friska organisationer uppstår inte av en slump. Det krävs både medvetenhet och faktiska insatser

– Utvärderingen visade att deltagarna uppskattade Eva Vingårds tio råd, säger Anna Östbom, handläggare vid SKL.

En gemensam definition av försäkringsmedicin som ska kunna användas av samtliga aktörer presenterades under konferensen. Definitionen ska underlätta samverkan och samarbetet mellan aktörerna och tydliggöra de olika aktörernas ansvar.

– Det är viktigt att förstå varandras ansvar och vad försäkringsmedicin är i praktiken, säger Anna Östbom.

Forskaren och författaren Erica Falkenström talade om vikten av tillit och samverkan mellan aktörerna för att kunna ge individen stöd i rehabiliteringen och återgången i arbete och hon lyfte fram på vilket sätt etiska dilemman kan vara ett hinder för en lyckad samverkan.

Tusen deltagare

Nio parallellseminarium, fyra föreläsningar och flertalet diskussioner belyste också områden som arbetsförmågebedömning, digitala intyg, rehabiliteringskoordinatorns roll, pågående projekt för friska arbetsplatser samt stöd för att få tillbaka personer i arbete.

Konferensen arrangerades av Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) tillsammans med SKLs avdelning för arbetsgivarpolitik. Över tusen deltagare från hela landet deltog, hälften på plats, övriga via videolänk.

Syftet med konferensen var att sprida aktuell forskning, erfarenheter och goda exempel om samverkan inom sjukskrivning och rehabilitering och öka förståelse om vad försäkringsmedicin kan innebära i praktiken.

Samlad dokumentation från konferensen

Fakta

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) har funnits sedan 2002 och består av Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU, Arbetsförmedlingen och representant från försäkringsmedicinsk forskning (Karolinska Institutet).

NFF verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området och för att stimulera aktörer till aktiv samverkan.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!