Publicerad: 21 juni 2018

Nyhet

Vad händer med sjukfrånvaron i Sverige?

Med rapporten ”Sjukfrånvaro i kommuner och landsting – vad är problemet?” vill Sveriges kommuner och landsting nyansera debatten om sjukfrånvaron.

Rapporten ”Sjukfrånvaro i kommuner och landsting – vad är problemet?” tar upp frågan om
sjukfrånvaron, både i allmänhet och hos offentliga arbetsgivare. Örjan Lutz är utredare på avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, och huvudförfattare till rapporten.

– Vi vill problematisera frågan om sjukfrånvaron och få med nyanser som vi tycker saknas när man talar om sjukfrånvaron idag. Vi vill även lyfta fram en del av den forskning som finns, men som inte kommer fram i debatten.

Örjan Lutz menar att ett av problemen i dagens debatt är att sjukfrånvarofrågan förklaras i allt för svartvita termer, och att de svängningar i sjukfrånvaro som är typiska för Sverige förklaras så olika beroende på om de är på väg upp eller ner.

– När sjukfrånvaron stiger hamnar arbetsmiljöbrister i fokus för debatten. Men så snart sjukfrånvaron vänder och går ner så handlar frågorna om att sjukförsäkringen tillämpas för restriktivt och att det är för svårt att få sjukpenning. Så håller det på. Det är ett olyckligt
eftersom all utveckling då blir beskrivet som problem.

Flera förklaringar

Kommuner, landsting och regioner har högst sjukfrånvaro på den svenska arbetsmarknaden. 80 procent av de anställda i dessa sektorer är kvinnor, många i kontaktyrken inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, yrken som kan vara psykiskt
påfrestande. Men det kan även finnas andra förklaringar till den höga sjukfrånvaron. Örjan Lutz hänvisar till två undersökningar som Försäkringskassan gjort i år.

– Storleken på arbetsplatsen har mycket stor betydelse för sjukfrånvaron, däremot har driftsformen inte någon betydelse. Det har vi på SKL också sett.

Rapporten ger inga lösningar för hur sjukfrånvaron kan minskas, däremot flera förklaringar och diskussioner runt deras betydelse. Bland annat belyser rapporten attityder, sjukskrivningsrutiner och regelverk runt sjukförsäkringen, skillnader mellan kön och mellan regioner men också sjukfrånvaro kopplad till arbetsplats och arbetsmiljö.

– Sjukfrånvaron är en jätteviktig fråga, och arbetsmiljön är en jätteviktig fråga, men det gör inte att det är direkt kopplade till varandra på samhällsnivå. Arbetsmiljön är precis lika viktig
hela tiden, oavsett om det är hög eller låg sjukfrånvaro för stunden. Arbetsmiljön var kanske inte bäst i historien 2010 trots att sjukfrånvaron var lägst, detsamma gäller omvänt. Vi måste kunna hålla bägge dessa bollar i luften samtidigt, säger Örjan Lutz.

Ur SKLs rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting

  • Sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid och förklaringarna är flera.
  • Svängningarna kan inte förklaras av sämre hälsa hos befolkningen eller sämre arbetsmiljö.
  • Sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner är högst på den svenska arbetsmarknaden.
  • Könsskillnaderna är stora, kvinnors sjukskrivning är dubbelt så hög som mäns.
  • Personal inom kontaktyrken, som förskola, skola, hälso- och sjukvård, har högre sjukfrånvaro än övriga anställda. Dessa yrken är mer psykiskt påfrestande.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!