Publicerad: 16 april 2018

Nyhet

Tidigt möte med arbetsgivare kan ge kortare sjukskrivning

Genom tidig samverkan med arbetsgivare hoppas Region Gävleborg att sjukskrivningar ska kunna kortas och sjuktal minskas. Nu utvecklas nya rutiner på två hälsocentraler i Gävle.

SKL har genomfört två utlysningar av projektmedel som en del av överenskommelsen med Socialdepartementet om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Syftet har varit att ge landsting och regioner möjlighet att testa nya innovativa lösningar och arbetssätt, där samverkan mellan arbetsgivare och vård står i centrum. Den första utlysningen ägde rum våren 2017 och den andra hösten 2017. Ett av de sju projekt som har beviljats medel drivs av Region Gävleborg.

Grundtanken i projektet är att samverkan mellan vården och arbetsgivaren ska påbörjas tidigt, helst inom några dagar från patientens första besök, inte månader.

– I flera sjukskrivningsärenden har vi upptäckt att arbetsplatsen på olika sätt beskrivs som ett hinder vid återgång i arbete. Patienter säger ofta själva att deras sjukskrivning är starkt arbetsrelaterad. De kan behöva anpassningar vad gäller arbetsuppgifter, men det kan också handla om hur de upplever arbetsmiljön, konflikter och liknande. Vi inom primärvården ser ett behov av att kontakta arbetsgivaren, men har hittills saknat bra rutiner för samverkan, berättar
Viktoria Andersson, rehabiliteringskoordinator.

Gemensamma beslut

Målgruppen i projektet är patienter som har en arbetsgivare och söker vård för sjukskrivning från dag åtta. Enklare diagnoser, som till exempel infektionssjukdomar, och förväntade korta sjukfall exkluderas. Majoriteten är sjukskriven på grund av psykisk ohälsa.

– Det är den rådgivande sjuksköterskan som ger information om lämpliga patienter till projektet. Jag tar sedan kontakt med dem och är med vid det första läkarbesöket, om patienten vill. Tillsammans fattar patient, läkare och rehabiliteringskoordinator beslut om det är lämpligt att boka ett gemensamt möte med arbetsgivaren, berättar Viktoria Andersson.

Hon förklarar att det nya arbetssättet förutsätter ett lika tidigt agerande i alla led inom vården och att det finns strukturer och rutiner som stödjer ett sådant arbetssätt. Det gäller alla delar
från schemaläggning, tidböcker, kontakt med rådgivning, besök hos rehabiliteringskoordinator,
paramedicinare och läkare.

– Under mötet med arbetsgivaren bedöms sedan arbetsförmågan utifrån både vårdens
medicinska ställningstagande och vad arbetsgivaren kan erbjuda för arbetsuppgifter och anpassningar. Vi diskuterar lösningar istället för problem. En gemensam handlingsplan arbetas fram och patienten är i högsta grad delaktig i sin egen planering, säger Viktoria Andersson.

Fångar upp viktig grupp

Clairy Wiholm, projektledare på SKL, tycker att projektet är lovande;

– Det fångar upp just de personer som bedöms kunna ha nytta av en tidig rehabiliteringsinsats för att snabbt kunna återgå i arbete. Att projektet har begränsats till två hälsocentraler bidrar också till att man hinner genomföra och utvärdera arbetsmodellen på ett bra sätt, säger hon.

Projektet ska redovisas i november 2018.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!