Publicerad: 25 februari 2020

Teambedömning minskade sjukskrivningarna och gav bättre arbetsmiljö

Tidiga bedömningar i sjukskrivningsteam, tydlig ledning och en vårdadministratör som stöd till rehabiliteringskoordinatorn. Vid Karolina Vårdcentral i Karlskoga har personalen tagit fram ett framgångsrecept som minskat antalet långa sjukskrivningar, förbättrat arbetsmiljön och gjort det lättare att rekrytera nya läkare.

Personalen på Karolina vårdcentral i Karlskoga har sedan 2017 gemensamt tagit fram ett eget arbetssätt med teambedömning vid sjukskrivning. Något som lett fram till att vårdcentralen valt att satsa på en vårdadministratör som på heltid stöder rehabiliteringskoordinatorn, som då kan fokusera på triagering, tidiga insatser och intern samordning.

- Jag blir avlastad i mitt administrativa arbete och får hjälp med att skriva journaler, ha koll på Rehabstöd och produktionsplanera utifrån vilka ärenden vi har. Med hjälp av stödet från vårdadministratören kan mitt fokus ligga på att koordinera och på patienten och arbetsgivaren, säger Camilla Eklöv, rehabiliteringskoordinator på Karolina vårdcentral.

Bättre koordinering

Rehabiliteringskoordinatorn Camilla Eklöv driver arbetet med sjukskrivning och rehabilitering på vårdcentralen och samordnar teamarbetet runt sjukskrivningarna. Verksamhetschefen Katrin Eriksson är i högsta grad delaktig och stämmer av kontinuerligt och stödjer både Camilla och övriga i teamet.

- Fördelen med att jobba i team är att läkaren inte blir så ensam med sitt ärende som läkaren annars kan bli. Att gå från eget rum till ett kollegium blir även en skillnad för arbetsmiljön. Läkaren blir inte tyngd av att man ska lösa allt själv, säger Katrin Eriksson.

Teamet arbetar bland annat med att förbereda läkarintyg, när läkaren sätter sig och gör den slutliga medicinska bedömningen är mycket förberett i teamet, något som sparar läkartid. För att få en tryggare arbetsgång för patienterna jobbar teamet med att få igång tidiga insatser, direkt när patienten blir sjukskriven. Teamet bistår även med att komplettera läkarintyg vid behov, och vårdcentralen är idag bättre på att skiva mer rättssäkra och likvärdiga intyg. Enligt Camilla Eklöv har koordineringen runt patienterna också förbättrats.

- Vi jobbar med att följa upp patienten innan sjukskrivningen tar slut, det skapar stabilitet för patienten och de blir varse om planeringen så att deras fokus blir på rehabilitering och inte på att jaga vården för ett nytt sjukintyg, säger Camilla Eklöv.

Verksamhetschefen delaktig

Arbetssättet på Karolina vårdcentral har växt fram sedan januari 2017.

- Det har inte varit svårt att ändra arbetssättet, det har gått lättare än vi trodde. Det har också varit en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla läkare. Vi har rekryterat fler läkare efter att vi infört det nya arbetssättet, och vi är hyrläkarfria sedan 2018, till stor del tack vare detta arbetssätt, säger Katrin Eriksson.

- Vi försöker hela tiden skruva på det vi gör. Tillsammans med medicinskt ansvarig läkare gör jag stickprov och journalgranskning. Vi ser till att vi följer upp ärendena och ger återkoppling vid eventuella felaktigheter, säger Katrin Eriksson.

Påverkar arbetsmiljön för alla

Enligt Katrin Eriksson har det nya arbetssättet lett till många vinster. Förutom att frigöra läkarresurser till vård får sköterskorna som sitter i telefon mer tid, idag blir läkarintyg klara i tid och man har färre missnöjda patienter. Arbetsmiljön har dessutom stärks på olika delar av vårdenheten.

- Det handlar om att våga gå utanför ramarna. Vi vill att läkarna ska orka hantera den här delen av sitt arbete men man måste även tänka på andra yrkesfunktioner. Om du bara ser till att göra det bättre för läkarna så får du inte de vinsterna som du får om man delar på arbetsuppgifterna, säger Katrin Eriksson.

Camilla Eklöv fyller i:

- Och vi måste hålla tempo i arbetet hela tiden för att uppnå effekten av det.

Fakta

Karolina vårdcentral Karlskoga, Region Örebro

 • Antal listade: 10 900 patienter
 • Antal sjukfall 2017: cirka 300 sjukskrivna
 • Antal sjukfall 2019: cirka 130 sjukskrivningar

Professioner som ingår i rehabteamet:

 • ST-läkare
 • Rehabiliteringskoordinator
 • Psykolog
 • Sjuksköterska
 • Medicinsk vårdadministratör
 • Sjukgymnast
 • Kurator
 • AT-läkare
 • Distriktsläkare

Informationsansvarig

 • Anne-Marie Norén
  Handläggare
 • Cecilia Alfvén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!